Načítavam stránku...
 

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. 

dekan fakulty

doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. 

vedúci Katedry matematiky a aktuárstva

doc. Ing. Marián GOGA, PhD. 

zástupca odborov

Ing. Igor KOŠŤÁL, PhD. 

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Gabriela KRISTOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry aplikovanej informatiky

Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ 

tajomníčka fakulty

-

zástupca študentského parlamentu fakulty

prof. Ing. Michal FENDEK, CSc.

vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie

doc. Ing. Eva SODOMOVÁ, CSc. 

vedúca Katedry štatistiky

RNDr. Anna STREŠNÁKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre rozvoj

doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 

1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?