Načítavam stránku...
 

Výzva na prihlasovanie sa uchádzačov o nominácie

na zahraničnú študentskú mobilitu Erasmus plus na akad. rok 2018/2019

Vážené študentky a študenti Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete prihlasovať do výberového konania na zahraničnú študentskú mobilitu pre akademický rok 2018/2019 realizovanú cez program Erasmus+ študentská mobilita.

Všetci študenti, ktorí sa chcú uchádzať o túto mobilitu, musia byť do 20.2.2018 do 15:00 hod. zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na študentskú mobilitu 2018/2019, nahraté všetky potrebné dokumenty a táto ich prihláška musí mať status akceptovaná, ktorý jej pridelí, po skontrolovaní všetkých náležitostí, p. Eva Čerteková (Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, miestnosť D7.23, tel. 02 6729 5723, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zároveň do 20.2.2018 do 15:00 hod. musia p. Eve Čertekovej predložiť vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku na študentskú mobilitu 2018/2019.

Podrobné informácie o prihlasovaní sa na Erasmus+ študentskú mobilitu 2018/2019 a ďalších náležitostiach súvisiacich s touto mobilitou nájdete na

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu

V Bratislave 20.1.2018

                                                           Ing. Igor Košťál, PhD.

       prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy FHI EU v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky organizuje už 7. ročník vedeckej videokonferencie 

Trends and Innovations E-business, Education and Security

Samotná videokonferencia sa uskutoční 28. februára 2018 a všetky potrebné onformácie nájdete v priloženom dokumente

Dňa 28.11.2017 od 12:30 h (do 29.11.2017 23:59 h) bude spustené dodatočné dohlasovanie na PVP v LS pre študijný program Účtovníctvo a audítorstvo, 2. ročník, 2. stupeň štúdia.
 
V ponuke sú nasledujúce predmety pre št. program Účtovníctvo a audítorstvo:
 
Medzinárodné zdaňovanie, 3 kredity, výmera 0/2 (obmedzená kapacita 10 miest)
Správa audítora, 3 kredity, výmera 0/2
Účtovníctvo obcí, 3 kredity, výmera 0/2
Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii, 3 kredity, výmera 0/2 (kapacita je uz plná)
Zvyšné PVP v ponuke AIS nebudu v LS 2017/2018 otvorené. Ak ste sa už na PVP nahlásili a nechcete svoj výber zmeniť, považujte tento oznam za bezpredmetný.
 
 
 
 
Dňa 22.11.2017 od 12:30 h bude spustené nahlasovanie na PVP v LS pre študijný program Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančný manažment, 1. ročník, 2. stupeň štúdia.
 
V ponuke sú nasledujúce predmety pre št. program Účtovníctvo a audítorstvo:
 
Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek, 2 kredity, výmera -/2
Vedenie finančných záznamov v aj, 2 kredity, výmera -/2, obmedzenie max 20 študentov
Medzinárodné zdaňovanie, 3 kredity, výmera -/2, obmedzenie max 20 študentov
Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii, 3 kredity, výmera -/2, obmedzenie max 20 študentov
 
V ponuke sú nasledujúce predmety pre št. program Účtovníctvo a finančný manažment - prihlasovanie na ZS 2018/2019, resp. v prípade záujmu je možné absolvovať PVP aj v predstihu v LS 2017/2018 (v ZS 2018/2019 sa bohužial neotvoria predmety Medzinárodné zdaňovanie a Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii) - pri prihlasovaní cez AIS to je potrebné rozlíšiť tak, že buď si nahlásite PVP vrámci tohtoročného zápisného listu, alebo si vytvoríte zápisný list na ďalší rok a tam si pridáte PVP:
 
Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, 5 kreditov, výmera 2/2
Manažérske účtovníctvo, 5 kreditov, výmera 2/2
Účtovníctvo vlastníckych transakcií, 5 kreditov, výmera 2/2
Medzinárodné zdaňovanie, 3 kredity, výmera -/2, obmedzenie max 20 študentov
Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii, 3 kredity, výmera -/2, obmedzenie max 20 študentov
 
Prihlasovanie prebieha výlučne cez AIS. Prihlasovanie je možné do piatku 24.11.2017, kto si do tohto termínu PVP nenahlási, bude mu pridelené.

Dobrý deň prajem, 

tak ako každý rok máte študenti možnosť zapojiť sa do súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť.  Všetky termíny a propozície nájdete v priloženom dokumente. V príprade otázok kontaktujte pani referentku Evu Čertekovú (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Harmonogram

AX ADVISORS AWARD 2017 

Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udeľuje Slovenská komora daňových poradcov v tomto roku prvý raz.

Dobrý deň prajem,

18.10.2017 sa posielala cez AIS správa s týmto znením:


Je termín na priznávanie motivačných štipendií podľa príslušných dokumentov (Štipendijný poriadok... Pravidlá pre priznávanie... https://fhi.euba.sk/studium/stipendia).
Takže, ak ste dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej činnosti (reprezentácia školy vo vedomostných súťažiach, publikovanie statí vo vedeckých časopisoch, atď. ... nie športová činnosť - to až v apríli), poprosím, aby ste mi zaslali mailom alebo osobne doniesli dokumenty potvrdzujúce Vaše výsledky či účasť.

A ešte ... motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky  v predchádzajúcom akademickom roku.
Pokiaľ :
- ste boli v akademickom roku 2016/2017 študentom štúdia na ktorejkoľvek fakulte EU v Bratislave,
- nemali ste prerušené štúdium v danom akademickom roku,
- neprenášate  žiadne predmety do tohto akademického roku,
- v akademickom roku 2017/2018 ste študentom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,
- a mali ste priemer známok v akademickom roku 2016/2017 do 1,40 (bez štátnej skúšky).

tak mi prosím do mailu potvrďte dané body a pripojte aj IBAN číslo účtu na  mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
Prosím, tento mail nepovažujte za prísľub štipendia. Pokiaľ Vám bude pridelené motivačné štipendium, informáciu o pridelení štipendia dostanete mailom po 7. 11. 2017 a následne rozhodnutím dekana v písomnej forme.
 

Prosím skontrolujte si svoju schránku na mailovej adrese,, ktorú máte uvedenú v AISe.  Pokiaľ  spĺňate podmienky a nedostali ste mail, ozvite sa prosím tiež.


Prajem príjemný deň,
RNDr. Anna Strešňáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj FHI EU v Bratislave

V tomto súbore nájdete zoznam všetkých aktivít, ktoré ponúka Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave. v zimnom semestri akademického roku 2017/2018. Zápis vybraných telovýchovných aktivít prebieha v dňoch 14. - 21.09.2017 cez AIS (Postup, ako si zapísať vybranú aktivitu nájdeš napríklad tu: http://spfhi.sk/preprvakov.html)

Začiatok výučby telovýchovných aktivít je 25.09.2017.

 

 

Obsadenie miesta odbornej referentky
na Študijné oddelenie Dekanátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
a sekretárky na KOVE Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijme     

- 1 odbornú referentku na Študijné oddelenie Dekanátu FHI EU v Bratislave so zameraním na študijnú a sociálnu agendu študentov.

Termín nástupu: ihneď,  resp. podľa dohody (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky).  Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná.  

-  1 sekretárku na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody. Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, občianska a  morálna bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka vítaná.

      

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

                                                         

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
dekan FHI EU v Bratislave

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?