Načítavam stránku...
 
 1. Zlatica Ivaničová – Ivan Brezina – Juraj Pekár: Operačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007, ISBN 978-80-8078-176-7 
 2. Michaela Chocholatá – Zuzana Čičková – Andrea Furková: Operačná analýza – zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-177-4 
 3. Michal Fendek – Eleonóra Fendeková: Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-180-4 
 4. Adriana Lukáčiková – Martin Lukáčik: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: EKONÓM 2008, ISBN 978-80-225-2614-2 | ERRATA | Dáta v príkladoch 
 5. Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Marian Reiff: Kvantitatívne metódy na podporu logistických procesov. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2648-7 
 6. Kvetoslava Surmanová: Úvod do ekonometrie : praktikum. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2693-7 | Dáta v príkladoch 
 7. Marián Goga: Input-output analýza. Bratislava: IURA Edition 2009, ISBN 978-80-8078-293-1 
 8. Juraj Pekár: Softvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava: EKONÓM 2010,  ISBN 978-80-225-2889-4 
 9. Marián Goga: Ekonomická dynamika. Bratislava: IURA Edition 2011, ISBN 978-80-8078-394-5 
 10. Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková – Karol Szomolányi: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: EKONÓM 2011, ISBN 978-80-225-3320-1 | ERRATA | Dáta v príkladoch | Všetky príklady spolu 
 11. Zlatica Ivaničová – Michaela Chocholatá – Kvetoslava Surmanová:  Ekonometrické modelovanie. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3381-2 
 12. Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Pavel Gežík:  Sieťová analýza. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3503-8 
 13. Marián Goga: Teória hier. Bratislava: Iura Edition 2013, 144 s. ISBN 978-80-8078-613-7 
 14. Adriana Lukáčiková – Martin Lukáčik – Karol Szomolányi: Ekonometria 1. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3543-4 | ERRATA | Dáta v príkladoch 
 15. Juraj Pekár – Zuzana Čičková: Softvérová podpora vybraných modelov operačného výskumu. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3593-9 
 16. Michaela Chocholatá: Lineárne programovanie pre manažérov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3562-5 
 17. Karol Szomolányi – Martin Lukáčik: Makroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3663-9 | Súbory k zbierke 
 18. Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0 | Súbor s údajmi použitými v monografii | ERRATA 
 19. Juraj Pekár – Andrea Furková: Prípadové štúdie z viackriteriálneho rozhodovania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 168 s. ISBN 978-80-225-3837-4 
 20. Ivan Brezina – Juraj Pekár: Operačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 280 s. ISBN 978-80-225-4012-4
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?