Načítavam stránku...
 

Základné informácie o systéme sociálnej podpory študentov

Sociálna podpora sa študentom vysokých škôl poskytuje priamou a nepriamou formou:

 • Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá, ktoré môže poskytovať vysoká škola z prostriedkov štátneho rozpočtu (sociálne štipendiá) a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
 • Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:
  1. stravovanie a ubytovanie,
  2. finančná podpora a organizačná podpora športových činností a kultúrnych činností.

Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.

Každý študent má právo sa uchádzať o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky, predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačova o niektorú z nenárokových služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba (napr. ubytovanie, pôžička) poskytne uchádzačom podľa vopred určených kritérií, ktoré zohľadňujú najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.

 

Vážení študenti,

v akademickom roku 2016/2017 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami. Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

 • zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký)
 • sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý)
 • telesné postihnutie dolných končatín
 • telesné postihnutie horných končatín
 • chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie)
 • zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy)
 • psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime)
 • autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.)
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a doručili osobne do 20. 9. 2016 do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

Formuláre potrebné k žiadostiam:

 

Kontakt

RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

prodekanka pre rozvoj

miestnosť: D 7.38 (7. poschodie)

telefón: +421 2 6729 5738

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny

Pondelok - piatok 8.00 - 12.00

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?