Každý študent na našej fakulte ukončuje svoje štúdium aj preukázaním svojich vedomostí a zručností pri písaní záverečnej práce. Za mimoriadne prínosné práce študenti môžu získať Cenu dekana FHI EU vBratislave.

Tento rok ocenenie získali:

 • 1. stupeň štúdia

  • Bc. Dzurillová Mária

  • Bc. Ilčíková Sabina

  • Bc. Kádárová Klaudia

  • Bc. Kolníková Dominika

  • Bc. Lipovský Matúš

  • Bc. Némethy Róbert

  • Bc. Ondrejička Adam

  • Bc. Poľačková Patrícia

  • Bc. Šteflíková Miriam

  • Bc. Šulek Jozef

 • 2. stupeň

  • Ing. Brusák Ján

  • Ing. Csápai Ádám

  • Ing. Jánošíková Patrícia

  • Ing. Kapcala Jakub

  • Ing. Kiacová Mária

  • Ing. Papayová Dominika

  • Ing. Pazerová Ema

  • Ing. Piliar Marek

  • Ing. Rozgoň Adam

  • Ing. Šipkovská Sarah

  • Ing. Šoltés Jicchág

  • Ing. Závodný Michal

Blahoželáme všetkým oceneným.

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.