Konferencia AIESA sprevádza našu fakultu už dlho, tento rok sa uskutočnil XI. ročník konferencie určených pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. 

O poznatky a iný pohľad na problematiku v oblasti kvantitatívnych metód, účtovníctva, audítorstva, štatistiky, operačného výskumu, ekonometrie, informatiky a aktuárstva  sa podelili v prezenčnom móde účastníci nielen z našej fakulty v piatok 12. 11. 2021.

Prajem všetkým veľa úspechov vo vedeckej oblasti svojej činnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.