Dňa 18.11.2022 na našej fakulte prebiehali Doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Voľby prebiehali online prostredníctvom Moodle kurzu.

Za nového člena bol zvolený Bc. Michal Bogár zo študijného programu Informačný manažment.

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.