V piatok 31.3.2017 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník celoštátnej súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2017,

ktorá je určená  pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne kolo súťaže v účtovníctve a v programe OMEGA sa uskutočnilo pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky  Ekonomickej univerzity v Bratislave  a jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.