Odovzdávanie certifikátov SAS

Dňa 6. marca 2019 programová manažérka SAS Global Academic Mgr. Katarína Krausová odovzdala študentom študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

Ocenení boli študenti, ktorí v letnom semestri 2017/2018 a/alebo v zimnom semestri 2018/2019 dosiahli vynikajúce výsledky z predmetov Viacrozmerné štatistické metódy (vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Hĺbková analýza údajov (vyučujúca: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.), Regresná a korelačná analýza (vyučujúci: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.) a Programovanie v SAS-e (vyučujúci: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.). Pedagógovia z Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky na uvedených predmetoch využívajú tieto produkty spoločnosti SAS: SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner a SAS JMP.