V stredu 20. 3. 2019 sa uskutočnil 22. ročník celoštátnej súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2019,

ktorá je určená  pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne kolo súťaže v účtovníctve a v programe OMEGA sa uskutočnilo pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.