Na pôde Ekonomickej univerzity sa dňa 25.4.2019 uskutočnila v poradí 19. konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019

s témou „Starnutie obyvateľstva na Slovensku a výzvy pre náš dôchodkový systém“. Konferenciu zorganizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Ekonomickým ústavom SAV a Katedrou štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Štatistického úradu SR Ing. Alexandra Balleka. Viac informácií o konferencii je dostupných na: http://www.ssds.sk/sk/

 

PES 3

PES 4

PES 2019 1

1

2