Absolventi študijného programu Štatistické metódy v ekonómii sa umiestnili na prvých dvoch miestach 9. ročníka študentskej súťaže o najlepšiu prácu s použitím softvéru SAS.

 Hodnotenie prihlásených študentských prác vykonal tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe možnosti praktického využitia výsledkov prác, správnej aplikácie metód pre riešenia daného problému, objemu aplikovaných postupov SAS a inovatívneho využitia nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky súťaže sú zverejnené na: https://www.sas.com/sk_sk/offers/19/sutaz-o-najlepsiu-SAS-pracu.html  Diplomové práce našich absolventiek obsadili 1. a 2. miesto:

1. miesto: Ing. Romana Šipoldová (diplomová práca

Predikciacieľovej skupiny pre internetovú reklamnú kampaň využitím logistickej regresie

Vedúci záverečnej práce: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

2. miesto: Ing. Monika Marcinechová (diplomová práca)

Analýza nezamestnanosti vysokoškolsky vzdelaných absolventov na Slovensku

Vedúca záverečnej práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.