V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si vo štvrtok 3. októbra 2019 prevzalo 24 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzit

y v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Pauly Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Medzi promovanými boli  3 absolventi z Fakulty hospodárskej informatiky.

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu nadväzujúcu alumni spoluprácu.