Pri príležitosti 25. výročia zahájenia výučby Aktuárstva na Slovensku

sa v kongresovej sále Národnej banky Slovenska dňa 22. 10. 2019 uskutočnila 14. medzinárodná vedecká konferencia Aktuárska veda v teórii a v praxi. Hosťom bol bývalý prezident IAA (International Actuarial Association), pán Christopher Daykin, ktorý sa na vzniku študijného programu  podielal.

Študijnému programu Aktuárstvo želáme k narodeninám všetko najlepšie :))