Na Slovensku je veľa fakúlt zameraných na ekonómiu. Ako sa vyznať v ponuke jednotlivých univerzít, ako preniknúť za názov programu a zistiť, kde sa naozaj budem môcť ako abslovent uplatniť? 

Myslím, že podobné ozázky víria v hlave nejedného tohtoročného maturanta.. Spôsob, ako dať "svetu vedieť", že na našej fakulte sú jedninečné programy a že naši absolventi patria medzi najžiadanejších na trhu a že na Slovensku naša fakulta obsadzuje prvé miesta medzi fakultami s ekonomickým zameraním... no jedna z možností je ísť na "svoju" strednú školu, keď je na to možnosť...

Ako to môže vyzerať, sami uvidíte na fotkách... 

a Partizanske 3

a Partizanske kópia

a Partizaske 2