Keď sa spätne pozeráme na obdobie, ktoré sme prežili za posledné 4 mesiace, vo víre aktuálnych povinností niektoré momenty pandémie už stratili svoju intenzitu.

Letný semester bol neštandardný pre všetkých študentov (ale vlastne všetkých občanov). Najväčšie napätie asi cítili študenti končiacich ročníkov, ktorí pracovali na svojich záverečných prácach a mali obmedzený prístup ku zdrojovým informáciám, vzdelávali sa online, izolovane od spolužiakov a učiteľov. My to vidíme z druhej strany  a tak si niektoré situácie asi ani nevieme predstaviť. 

Od dnešného dňa máte, milí absolventi z roku 2020, v areáli Ekonomickej univerzity svoj strom. Nech vám pripomína vaše štúdium na našej fakulte (absolventi inžinierskeho štúdia) a povzbudzuje do ďalšieho štúdia na našej fakulte (absolventi bakalárskeho štúdia).

Gratulujeme vám k úspešnému absolvovaniu tohto životného miľnika.