V Súťaži SAS® o najlepšiu česko-slovenskú diplomovú prácu, do ktorej mohli byť nominované len diplomové práce spracované v softvéri SAS, obsadila 2. miesto

diplomová práca dnes už absolventky študijného programu štatistické metódy v ekonómii Ing. Martiny Košíkovej:

Téma práce:    Analýza ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností v roku 2018 s využitím príkazov LSMEANS, CONTRAST a ESTIMATE v procedúre GLM v softvéri SAS

Vedúci DP:     doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Správu o súťaži a jej výsledkoch nájdete aj na stránkach spoločnosti SAS:
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu pozná výhercov!
Dve desiatky prihlásených prác, v ktorých bol využitý softvér SAS, no len tri ocenené miesta. Srdečne gratulujeme Tomášovi z 
SPU Nitra - Zelená univerzita
, ktorý pomocou metodologických prístupov hodnotil konkurencieschopnosť regiónov EÚ,
Martine z 
Ekonomická univerzita v Bratislave
, ktorá prácu venovala oblasti ekvivalentného disponibilného príjmu domácností SR i
Barbore z 
Masarykova univerzita
, ktorá v práci skúmala  vplyv chemických látok na kvalitu červeného vína.

Zdroj: https://www.facebook.com/SASslovakia