Naši študenti obsadili priečky na stupnienku víťazov aj na univerzitnom kole súťaže ŠVOČ,

 

Práce študentov, ktoré v ak. roku 2019/2020 zvíťazili vo fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti, uspeli aj v celouniverzitnom kole súťaže ŠVOČ, kde práca, dnes už absolventky študijného programu informačný manažment Ing. Lucie Plichtovej, obsadila 1. miesto v súťaži pre 2. stupeň štúdia a práca študenta Jozefa Šuleka obsadila 3. miesto v súťaži pre 1. stupeň štúdia.

Ide o tieto práce ŠVOČ:

Lucia Plichtová, Bc. (2. roč., študijný program informačný manažment)

Téma práce:   Predikcia rakoviny pľúc metódami strojového učenia

Konzultant:    doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

 

Jozef ŠULEK  (2. roč., študijný program hospodárska informatika)

Téma práce:   Tvorba webových služieb pomocou Spring a Hibernate

Konzultant:    Ing. Pavol Sojka

 

Výsledky celouniverzitnej súťaže ŠVOČ sú zverejnené na https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2013-rektor-eu-v-bratislave-vymenoval-novych-docentov-a-udelil-cenu-za-pedagogicku-cinnost-cenu-za-najlepsie-publikacne-vystupy-a-cenu-vitazom-svoc

Blahoželáme.