Milí študenti.

Dnešný Medzinárodný deň študentstva vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941

na manifestácii solidarity s českými študentmi v Londýne, ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. Bolo to v smutnom čase, keď boli zatvorené české a moravské vysoké školy.

V dnešných dňoch síce naše univerzity zatvorené nie sú, pôsobia však bez študentov, bez vravy a ruchu na chodbách veľmi neosobne a chladno. Chceme preto veriť, že sa čoskoro obnoví normálny univerzitný život, pretože len vedomosti budú vždy patriť k najcennejším atribútom úspechu vo všetkých oblastiach ľudského snaženia.

Chcel by som vás všetkých pozdraviť pri príležitosti vášho sviatku s optimizmom, že doba je síce zlá, ale vzdelávaniu nie sú kladené také prekážky ako v minulosti. Prajeme vám predovšetkým pevné zdravie, entuziazmus, chuť do štúdia a spokojnosť z dobre vykonanej práce. 

prof.  Ing. Ivan Brezina, CSc.

dekan DHI EU v Bratislava