V priloženom článku Vám ponúkame názor jedného z našich externých spolupracovníkov Katedry štatistiky. 

 Spôsob, akým sa prezentujú výsledky testovania, nie vždy zodpovedá správnemu prezentovaniu štatistických ukazovateľov.

Dokument