Milí študenti, 5 týždňov uplynulo veru rýchlo a v pondelok sme zverejnili poslednú - 15-tu otázku v Kvízovaní v karantéme vol. 2. 

 

A dnes máme vyhlásenie výsledkov. Posledná otázka bola rozhodujúca, keďže bolo viacej zdrojov informácií, ktoré považujeme za relevantné, výsledky celej súťaže sú nasledovné:

15 správnych odpovedí -  Monika Mužlayová.

14. správnych odpovedí - Slávka Blahová, Karin Okasová, Lea Pisarčíková , Alena Stracenská, Dominika Synaková, Marek Zimerman, Dávid Zrubák.

Gratulujeme. 

A ak si pamätáte, tak celá súťaž sa tento krát uskutočnila v spolupráci s Centrom telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (CTVŠ). Takže ceny sme dnes už priradili, celého žrebovania sa ujal riaditeľ CTVŠ PaeDr. Július Dubovský. Že akého žrebovania? Ceny boli rôzne a 14. správnych odpovedí malo 7 študentov. Takže, ku jednotlivým cenám pán riaditeľ vyžreboval meno študenta a keď sa uvoľnia opatrenia, tak Vám ich odovzdáme na spoločnom stretnutí.

Blahoželáme ešte raz.  Ďakujeme, že ste boli s nami.

cena pre 1. miesto

1 cena web

Ceny pre študentov na 2. mieste.

2 miesto web

 

Ak ak by ste si chceli zaspomínať, ktorá otázka bola najťťažšia (či najúspešnejšia), ponúkame vám pomer úspešných odpovedí ku všetkým odpovediam na jednnotlivé otázky.

graf