Milí kolegovia a študenti,

pevne verím, že ste v relatívnom pokoji a pohode prežili niekoľko pokojných sviatočných dní v kruhu svojich blízkych.

 

Do nového roku, ktorý opäť nebude jednoduchý, by som vám všetkým chcel popriať predovšetkým veľa zdravia, zdravých medziľudských vzťahov, zdravého úsudku a mnoho úsmevov a celkovej pohody.

                                                                              Ivan Brezina
                                                                              dekan FHI