Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti.

Začíname nový semester, už tretí, ktorý prebehne takým spôsobom, ktorý pevne verím väčšine z nás nie úplne vyhovuje.

Situácia je daná pravidlami a predpismi, no my musíme aj tento semester zvládnuť so cťou. Mnohí z nás sú z tejto situácie otrávení, myslia si, že situácia je zlá a tak skoro sa nezlepší.

Precestoval som veľa krajín. Vo väčšine žijú ľudia na omnoho nižšej životnej úrovni, s úplne inými životnými problémami. Ale žijú preto, lebo majú cieľ, majú životný optimizmus.

Po tme zatiaľ vždy vyšlo slnko. Aj pred nami by mali byť nádej a viera, že toto všetko pominie a slnko opäť vyjde. Chce to optimizmus nás všetkých, učiteľov aj študentov.

V súčasnosti nie je štúdium na VŠ o tom, že učiteľ kontroluje, podozrieva, musí. Je to o tom, že obe strany predovšetkým chcú, učiteľ poskytovať vedomosti a študent ich nadobúdať a mať o ne záujem.

Chcel by som nám všetkým do letného semestra popriať optimizmus, chuť do života a veľa, veľa zdravia. Keď táto situácia skončí, stretneme sa, verím, všetci na našej Alma mater s úsmevom a entuziazmom.

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
dekan