AS FHI EU v Bratislave, ako reprezentant akademickej obce FHI EU v Bratislave, vyhlasuje odo dňa 4. 3. 2021  protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona o vysokých školách.

 

Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného  politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy  a demokratických slobôd.

AS FHI EU v Bratislave vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo  finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy.

V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec FHI EU v Bratislave k razantnejším formám protestu.

Uznesenie AS FHI EU v Bratislave bolo schválené dňa 3. 3. 2021 na mimoriadnom zasadnutí AS FHI EU v Bratislave.