Ešte stále máte šancu študovať programy, ktoré pripravia nielen pre prax, ale aj pre život. 

 

  • Študijný program Účtovníctvo vo vás vyvoláva konkrétne predstavy. Je to program, ktorý Vás pripraví nielen na pozíciu účtovníka vo firme, ale poskytne aj dostatočné základy, aby ste mohli pokračovať na 2. stupni a byť nielen účtovníkom, ale aj audítorom.

  • Študijný program Hospodárska informatika je pre prax opäť užitočný. Spája  v sebe zručnosti informatika a vedomosti ekonóma. Uplatnenie? ...všade...

  • Študijný program Manažérske rozhodovanie - nič pre prax? Ale áno. Ak si predstavíte akéhokoľvek manažéra - jeho práca je spojená s rozhodovaním, analýzami, stratégiami. My vás zoznámime nielen s rozhodovacími procesmi, ale aj softvérom, ktorý vám pri výbere šťastnej - najlepšej voľby pomôže. 

slider web final