Milí študenti, 

nestihli ste sa prihlásiť na Erasmus+ študijný pobyt na budúci akademický rok v rámci 1. kola výzvy? Nevadí. Máte šancu tak urobiť v rámci 2. kola výzvy, ktoré je otvorené opäť aj pre zimný aj pre letný semester. 

Termín na prihlásenie: 12. 4. 2021 (do polnoci)

Zoznam voľných partnerských univerzít nájdete kliknutím na tento link: partnerské univerzity

Postup:

Prihlasovanie na študijný pobyt prebieha cez portál www.studyabroad.sk v termíne do 12. 4. 2021. V prípade nejasností môžete využiť manuál na prihlasovanie, prípadne technickú podporu systému Study Abroad:  .

Každý študent, ktorý má záujem o študijný pobyt, sa musí zaregistrovať na study abroad a potom postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2021/2022. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu v systéme study abroad.
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať.
  4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať.
  5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky.
  6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, a pod. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  7. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov ako aj zoznam rôznych ocenení a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, a pod.
  8. Vygenerovanú prihlášku zo systému study abroad na akademický rok 2021/2022 vytlačte, podpíšte, naskenovanú odošlite mailom na  (originál prihlášky nemusíte posielať poštou). S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme study abroad, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme. Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

Poznámka: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, ak v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod.) nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Naše odporúčanie: Pri príprave podkladov k prihláške a motivačného listu si určite pozrite aj Zásady výberového konania na FHI , aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

Tip na výber univerzity: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, môžete si pozrieť predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z predchádzajúcich výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú študenti FHI a je u nich predpoklad zhody študijných plánov. 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke FHI, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA z OMM. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, príp. kontaktujte prostredníctvom e-mailu priamo prodekanku pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou Ing. Miriamu Blahušiakovú, PhD. na adrese .