Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ 2020/2021 

Dňa 16. 4. 2021 sa prostredníctvom platformy MS Teams uskutočnilo fakultné kolo súťaže ŠVOČ.  

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sú aj v tomto pandemickom období aktívni vo vedeckej činnosti a zapojili sa do súťaže ŠVOČ, kde prezentovali výsledky svojho výskumu a svojich analýz. Výsledky súťaže nájdete v priloženom dokumente.   

Víťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.