K súčasnej situácii sú vydané nové opatrenia, všetky informácie nájdete na stránke

 https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2228-opatrenie-rektora-cislo-8-2021