K súčasnej situácii sú vydané nové opatrenia, všetky informácie nájdete na stránke

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2176-dodatok-c-11-k-opatreniu-rektora-cislo-1-2021