V piatok 11. 6. 2021 sa zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku „Naše mesto 2021“, 

ktoré je pod záštitou nadácie Pontis zamerané na skrášlenie, vyčistenie a zlepšenie miest. Pár svojich zástupcov na akcii mala aj Fakulta hospodárskej informatiky, ktorí sa svojou účasťou v duchu hesla „Máme srdce na správnom meste“ snažili urobiť z nášho mesta lepšie miesto pre život a priložili ruku k dielu pri skrášľovaní spoločného saleziánskeho domu na Mamateyke. Natieraním brány, plota, čistením buggy dráhy, betónového ihriska, či ihriska na plážový volejbal sa nielen odreagovali od svojich každodenných pracovných povinností, ale vďaka dobrej nálade, ktorá na podujatí panovala, si zároveň utužili aj dobré kolegiálne vzťahy.

1

 

3

4

5

6

7

8

10

11