Dňa 23. 6. 2021 priestor pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave na chvíľu ožil. Chodníky pred hlavnou budovou a najmä aula sa zaplnili mladými ľuďmi – absolventami inžinierskeho štúdia Fakulty hospodárskej informatiky v Bratislave, ktorí si prišli osobne prevziať svoje inžinierske diplomy.

Aj keď „vďaka“ mimoriadnym opatreniam a situácii v súvislosti s dobou, akú žijeme, bolo odovzdávanie diplomov opäť iné, možnosť po dlhšej dobe sa osobne stretnúť, porozprávať so študentami a osobne im popriať veľa úspechov v ďalších životných krokoch nás veľmi potešila.

Všetkým absolventom inžinierskeho i bakalárskeho štúdia srdečne blahoželáme.