Sadenie stromov absolventov sa už u nás stáva tradíciou. Aj tento rok sme pri príležitosti ukončenia inžinierskeho štúdia absolventov Fakulty hospodárskej informatiky zasadili strom, ktorý im má pripomínať život na našej alma mater, ale zároveň má byť symbolom ich ďalšieho rastu. Tak, ako bude rásť náš Strom absolventov, budú ďalej kariérne rásť aj naši absolventi.

 

Milí naši absolventi, ešte raz Vám zo srdca blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov vo Vašich ďalších životných míľnikoch.