Príjemné prežitie letných dní s nádejou na opätovné priateľské aj pracovné stretnutia koncom leta všetkým zamestnancom a študentom fakulty praje

 

Vedenie FHI