K súčasnej situácii sú vydané nové opatrenia, všetky informácie nájdete na stránke

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2255-mimoriadne-rozhodnutie