Absoventka študijného programu Aktuárstvo - Ing. Mária Kamenárová, PhD. - sa stala predsedníčkou Európskej asosciácie aktuárov v Bruseli (The Actuarial Association of Europe - AAE).

Celé vyhlásenie asociácie nájdete v článku na stránke asociálcie https://actuary.eu/aae-appoints-new-chairperson-2021/.

Veľmi sa tešíme z tohto úspechu a gratulujeme.