Vážení študenti,

11. 10. 2021 ste mali možnosť vybrať spomedzi svojich radov zástupcov do Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a zástupcov do Študentskej časti Akademického senátu  Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výsledky volieb nájdete v dokumentoch. 

 

Srdečne blahoželáme.

Výsledky volieb do ŠČ AS FHI EU v Bratislave
Výsledky volieb do ŠČ AS EU v Bratislave