V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si 7. októbra 2021 prevzalo 5 absolventov doktorandského štúdia

za prítomnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Pauly Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Štúdium v tomto roku ukončili:

Ing. Milan Gedeon, PhD.
Ing. Dominika Krasňanská, PhD.
Ing. Pavol Sojka, PhD.
Ing. Lenka Smažáková, PhD.
Ing. Allan Jose Sequeira Lopez, PhD.
Ing. Silvia Zelinová, PhD.

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu nadväzujúcu alumni spoluprácu.