K súčasnej situácii sú vydané nové opatrenia, všetky informácie nájdete na stránke

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2274-dodatok-c-3-k-opatreniu-rektora-c-8-2021