Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 16. novembra 2021 vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov. Sú medzi nimi aj dvaja vysokoškolskí učitelia z našej fakulty:

prof. Ing. Martin LUKÁČIK, PhD., študijný odbor Ekonometria a operačný výskum,

prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD., študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii.

Srdečne blahoželáme!

 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/84hymbx/prezidentka-caputova-vymenovala-30-novych-profesorov/

https://zive.aktuality.sk/clanok/ekeps9v/prezidentka-vymenovala-30-novych-vysokoskolskych-profesorov-niekolkych-v-it-a-technologickych-odboroch/