Dňa 31. 5. 2022 sa uskutočnila oslava 25. výročia Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA).

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave patrila medzi zakladajúcich členov SSA a výučba aktuárskej vedy sa na FHI EU v Bratislave začala už pred 28 rokmi. Členovia KMA FHI EU v Bratislave Michal Páleš a Ivana Faybíková dostali pri tejto príležitosti od predsedníčky SSA a súčasnej aj Európskej asociácie aktuárov (AAE) Márii Kamenárovej cenu za propagáciu aktuárstva v SR.