Záujem o našich absolventov je pre  nás meradlom úspešnosti našich študentov a tým aj nás, našej fakulty. 

Záujem zamestnávateľov o našich študentov je naozaj veľký a prieskum nezávislého portálu profesia.sk nám poskytuje každý rok spätnú väzbu a zachytení trendu zamestnávateľov.  Medzi fakultami s ekonomickým zameraním naša fakulta obsadila prvé miesto, čo potvrdzuje kvalitu, atraktívne zameranie študijných programov.

rebricek fhi

A  Ekonomická univerzita v Bratislave je na druhom mieste zo všetkých univerzít. 

 

Celý článok je k dispozícii na webe spoločnosti Profesia.