Naša fakulta má skvelých odborníkov, ktorí svojimi vedomosťami, projektami, článkami či monografiami prispievajú k významným posunom vedy v ich oblastiach. radi by sme upozornili teraz na kolegov z Katedry aplikovanej informatiky.

Na 19. ročníku medzinárodnej konferencie International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2022), ktorá sa uskutočnila 11. – 15. júla 2022 v talianskom meste Miláno, získali naši kolegovia doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC a študentka 3. stupňa Ing. Erika MINÁRIKOVÁ cenu „Lotfi A. Zadeh Best Paper Award“ za príspevok „Aggregation Functions in Flexible Classification by Ordinal Sums“. Tento príspevok vyriešil niektoré problémy výpočtovej inteligencie pre klasifikáciu ordinálnymi súčtami. Cena nesie meno po zakladateľovi fuzzy množín a fuzzy logiky a kľúčovej osobnosti výpočtovej inteligencie Prof. Lotfi A. Zadeh.

Blahoželáme.