Zápis na štúdium na akademický rok 2022/2023
 
Zápis na štúdium na akademický rok 2022/2023 bude prebiehať osobne na študijnom oddelení po rezervovaní si termínu u študijnej referentky prostredníctvom rezervačného systému - vypísania si tzv. časenky na konkrétny deň a čas. Počas zápisu študent obdrží aj potvrdenie o návšteve školy a všetky potrebné dokumenty. V tomto akademickom roku nie je potrebný elektronický zápis.
Študent môže na tieto úkony splnomocniť aj inú osobu – splnomocnenie musí mať notársky overený podpis.  
Otázky ohľadom sociálnych štipendií je potrebné riešiť s p. Mgr. Bronislavou Blahovou.
 
Termíny zápisu sú pre jednotlivé ročníky a študijné programy v nasledovnom dokumente aj s linkami na rezervačný systém