Po viac ako 2,5 roku sa brány Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorili pre uchádzačov o štúdium na prvom stupni štúdia.

Záujem o štúdium na našej FHI je stále vysoký, o čom svedčili aj otázky uchádzačov, na ktoré sa im snažili poskytnúť všetky odpovede pedagógovia z jednotlivých katedier, ako aj študenti zo Študentského parlamentu FHI. Prezentáciu študijných programov ponúkaných na FHI, možností zamestnania sa po ukončení štúdia, spôsobu podávania prihlášok, či základných informácií týkajúcich sa prijímacieho konania im sprostredkoval priamo pán dekan FHI. 

Tešíme sa na všetkých na prijímacom konaní a potom v septembri v novom akademickom roku!

 

     img 20221021 090611                   img_20221021_101559.jpg                  img 20221021 085834

img 20221021 085146            img_20221021_085823.jpg      img_20221021_094455.jpg

 

 img 20221021 104227