Kvalita našich záverečných prác ocenená nezávislou spoločnosťou. Študentky Fakulty hospodárskej informatiky pod vedením pedagógov z katedry štatistiky zaznamenali úspech v súťaži Hľadáme najlepšiu študentskú prácu so SAS-om pre roky 2021 a 2022.

 

Hodnotenie prihlásených študentských prác vykonal tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe možnosti praktického využitia výsledkov prác, správnej aplikácie metód pre riešenia daného problému, objemu aplikovaných postupov SAS a inovatívneho využitia nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky. Výsledky súťaže sú zverejnené na: https://www.sas.com/sk_sk/offers/22/akademicka-sutaz.html

Záverečné práce našich absolventiek obsadili 2. a 3. miesto:

2.miesto:  Ing. Lucia Kostelná

Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave,

vedúci záverečnej práce: prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Názov diplomovej práce: Posúdenie hrozby vylúčenia z trhu práce v SR s využitím kontrastnej analýzy viazanej na logitový model

3. miesto: Bc. Klaudia Kádárová

Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave,

vedúci záverečnej práce: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.

Názov bakalárskej práce: Segmentácia obyvateľov Slovenska na základe obáv z koronavírusu Covid -19 v roku 2020 s využitím softvéru SAS

Ceny odovzdávala Mgr. Katarína Krausová manažérka pre Global Academic Program pre strednú Európu.

Srdečne blahoželáme, teší nás, že kvalita našeho vedeckého zamerania je ocenená v celoslovenskom merítku.