V dňoch 24. a 25. novembra 2022 sa na našej fakulte po 2 rokoch prísnych pandemických opatrení konal už 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA - Building of Society Based on Knowledge. 

Prvý deň začal slávnostným otvorením konferencie dekanom fakulty prof. Ing. Ivanom Brezinom, CSc. a pokračoval plenárnym rokovaním, na ktorom vystúpili významné vedecké osobnosti zo zahraničných univerzít, ako aj z našej fakulty. Záver prvého dňa patril slávnostnej recepcii.

Druhý deň konferencie pokračoval rokovaním v jednotlivých sekciách, v rámci ktorého boli prezentované zaujímavé príspevky z vedecko-výskumnej oblasti jednotlivých prezentujúcich. 

fhi konferencia aiesa 24112022 4630    img 20221124 164105   img 20221125 090144

 img 20221125 091110     fhi konferencia aiesa 24112022 4586   fhi konferencia aiesa 24112022 4609

 fhi konferencia aiesa 24112022 4637     fhi konferencia aiesa 24112022 4645    img 20221125 111509