Dňa 22. 2. 2023 sa uskutočnila na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave odborná prednáška zástupcov zaisťovne SwissRe pre študentov študijných programov Aktuárstvo a Data Science v ekonómii Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Zaisťovňa SwissRe je jediná zaisťovňa, ktorá pôsobí na Slovensku, a to konkrétne v Bratislave.

Cieľom prednášky bolo okrem iného oboznámiť študentov uvedených študijných programov s pracovnou náplňou na pracovných pozíciách Aktuár a Data Scientist v tejto zaisťovni. V rámci prednášky vystúpili Ing. Barbora Stanová, PhD., Ing. Mária Kamenárová, PhD. FRM a Ing. Uwe Nagel PhD.

Na druhý deň sa konalo stretnutie zástupcov FHI EU v Bratislave s predstaviteľmi spoločnosti SwissRe, ktoré sa týkalo otázok možnej spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami. Hlavným mottom stretnutia bolo prepojenie teórie s praxou, či už prostredníctvom prednášok, alebo odborného dohľadu pri vypracovávaní záverečných prác za účelom motivácie a aktivizácie študentov.