Dňa 27. februára 2023 odovzdal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent doc. Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii.

Novovymenovanej docentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.