Dňa 28. februára 2023 manažérka Global SAS Academic Program for Central Europe Mgr.Katarína Krausová  spolu s pedagógmi Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave odovzdali študentom študijného programu Data Science v ekonómii certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

Ocenení boli tí študenti študijného programu Data Science v ekonómii, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky z týchto predmetov vyučovaných v softvéri SAS: Viacrozmerné štatistické metódy (LS ak. roka 2021/2022; vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Regresná a korelačná analýza (ZS ak. roka 2022/2023; vyučujúci: prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.) a Data Mining (ZS ak. roka 2022/2023; vyučujúca: doc. Ing. Viera Labudová, PhD.).

Študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa študijných úspechov a úspechov pri aplikovaní dátovej vedy v oblasti ekonómie.