Dňa 2. 3. 2023 boli na zasadnutí Kolégia dekana FHI udelené Ceny dekana FHI za publikačnú činnosť za rok 2022. Z rúk dekana FHI prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. si cenu prevzali autori ocenených publikačných výstupov v týchto kategóriách:

  • Vedecké monografie

Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff: Modely výberu portfólia. Bratislava: Ekonóm, 2022.

  •  Vysokoškolské učebnice

Daniela Sivašová, Ľubica Hurbánková: Demografická štatistika. Bratislava: Letra Edu, 2022.

  • Vedecké práce v zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch - v odbore Ekonómia a manažment:

Michaela Chocholatá: Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach. Journal of Business Economics and Management. Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894.

  • Vedecké práce v zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch - mimo odboru Ekonómia a manažment:

Miroslav Hudec, Kristína Malovcová, Rijad Trumic, Eva Rakovská: A New Quality Measure and Visualization of the Short-Quantified Sentences of Natural Language on Maps – A Case on COVID-19 Data. Informatica: An International Journal. Vol. 33, no. 2 (2022), pp. 321–342.

Oceneným autorom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v publikačnej činnosti určenej pre študentov EU v Bratislave a pre odbornú a vedeckú komunitu v príslušných oblastiach pôsobenia.